Internet của vạn vật IoT (Internet of Things)

Internet của vạn vật IoT (Internet of Things)

Internet của vạn vật IoT (Internet of Things) Trí thông minh nhân tạo (AI)

Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo – nghề “hot” Thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, hoạt động kinh doanh của DN rất cần nhân ...
Internet của vạn vật IoT (Internet of Things) Trí thông minh nhân tạo (AI)

Ngày càng nhiều doanh nghiệp ứng dụng AI Trí tuệ nhân tạo trở thành xu hướng mới khi con số doanh nghiệp khắp thế giới ứng dụng công ...
Internet của vạn vật IoT (Internet of Things)

Sự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo (AI) đang là xu thế nóng, được áp dụng trong hầu hết các ngành nghề để giảm chi ...
Internet của vạn vật IoT (Internet of Things) Tổng Hợp Trí thông minh nhân tạo (AI)

Trí tuệ nhân tạo phải lệ thuộc con người Đại học Montreal (Canada) vừa kết thúc dự án về quy tắc kiểm soát trí tuệ nhân tạo. Hệ ...
Internet của vạn vật IoT (Internet of Things) Trí thông minh nhân tạo (AI)

Ra mắt ứng dụng bảo hiểm LIAN, có Blockchain và Trí tuệ nhân tạo Ứng dụng bảo hiểm LIAN được áp dụng các công nghệ mới nhất như ...
Internet của vạn vật IoT (Internet of Things) Trí thông minh nhân tạo (AI)

Trí tuệ nhân tạo có thể làm được mọi thứ trừ 6 điều Trong suốt lịch sử 60 năm của trí tuệ nhân tạo, những người hoài nghi ...
Internet của vạn vật IoT (Internet of Things)

Nuôi cá trồng rau, muốn hiệu quả phải có “Internet vạn vật” Người nuôi cá có thể tính được giờ cho cá ăn hợp lý và lượng thức ...
Internet của vạn vật IoT (Internet of Things) Trí thông minh nhân tạo (AI)

Các nhà khoa học cho rằng, cuộc chiến chống tin giả (fake news) trên Internet dựa vào trí tuệ nhân tạo là không có ý nghĩa, bởi trí ...
Internet của vạn vật IoT (Internet of Things)

3 lưu ý cho doanh nghiệp Việt muốn tiếp cận Internet vạn vật Tác giả quyển sách về IoT bán chạy của Mỹ đưa ra 3 lưu ý ...
Internet của vạn vật IoT (Internet of Things) Trí thông minh nhân tạo (AI)

AI và robot sẽ tạo ra nhiều việc làm hơn là “cướp đi” Dù công nghệ mới sẽ tạo ra nhiều việc làm hơn, nhưng bản chất các ...