Internet của vạn vật IoT (Internet of Things)

Internet của vạn vật IoT (Internet of Things)

Internet của vạn vật IoT (Internet of Things)

Nuôi cá trồng rau, muốn hiệu quả phải có “Internet vạn vật” Người nuôi cá có thể tính được giờ cho cá ăn hợp lý và lượng thức ...
Internet của vạn vật IoT (Internet of Things) Trí thông minh nhân tạo (AI)

Các nhà khoa học cho rằng, cuộc chiến chống tin giả (fake news) trên Internet dựa vào trí tuệ nhân tạo là không có ý nghĩa, bởi trí ...
Internet của vạn vật IoT (Internet of Things)

3 lưu ý cho doanh nghiệp Việt muốn tiếp cận Internet vạn vật Tác giả quyển sách về IoT bán chạy của Mỹ đưa ra 3 lưu ý ...
Internet của vạn vật IoT (Internet of Things) Trí thông minh nhân tạo (AI)

AI và robot sẽ tạo ra nhiều việc làm hơn là “cướp đi” Dù công nghệ mới sẽ tạo ra nhiều việc làm hơn, nhưng bản chất các ...
Internet của vạn vật IoT (Internet of Things)

Cộng đồng AI Challenge – bước tiến mới cho trí tuệ nhân tạo VN Cộng đồng AI đã gắn kết với nhau bằng những nền tảng chia sẻ, ...
Internet của vạn vật IoT (Internet of Things) Tổng Hợp Trí thông minh nhân tạo (AI)

Tận dụng AI trong thực thi chiến lược marketing bất động sản Trí tuệ nhân tạo (AI) là một xu thế phát triển tất yếu trong cuộc sống ...
Internet của vạn vật IoT (Internet of Things) Tổng Hợp Trí thông minh nhân tạo (AI)

Chỉ cần nhìn vào mắt, AI có thể dự đoán tính cách của bạn Theo nghiên cứu này, đây là lần đầu tiên, các chuyển động mắt được ...
Internet của vạn vật IoT (Internet of Things) Tổng Hợp Trí thông minh nhân tạo (AI)

Hàng triệu điện thoại viên trước nguy cơ mất việc… bởi trí tuệ nhân tạo Google AI Trí thông minh nhân tạo (AI) Google Duplex sắp khiến hàng ...
Internet của vạn vật IoT (Internet of Things) Tổng Hợp Trí thông minh nhân tạo (AI)

Adobe sử dụng trí tuệ nhân tạo phát hiện ảnh qua chỉnh sửa Hãng phần mềm đồ họa nổi tiếng Adobe vừa tuyên bố sẽ sử dụng công ...
Internet của vạn vật IoT (Internet of Things) Trí thông minh nhân tạo (AI)

Trí tuệ nhân tạo “mổ xẻ” 100 ICO, sau đó tự viết whitepaper cho dự án của mình Clay Space, nhà nghiên cứu Blockchain kiêm đồng sáng lập ...