Internet của vạn vật IOT

Internet của vạn vật IOT

Internet của vạn vật IoT (Internet of Things) Sản phẩm thông minh IoT (Smart Things)
Song hành cùng 5G, Internet of Things (IoT) được coi là nền tảng của cuộc CMCN 4.0, mở ra một thế giới vạn vật kết nối. Internet of ...