Internet của vạn vật IoT (Internet of Things)

Internet của vạn vật IoT (Internet of Things)

Internet của vạn vật IoT (Internet of Things) Tổng Hợp Trí thông minh nhân tạo (AI)

“Cha đẻ của Internet”: Sự bùng nổ của Internet of Things mang đến nhiều cơ hội nhưng cũng không ít rủi ro cho toàn nhân loại Dù sở ...
Internet của vạn vật IoT (Internet of Things) Trí thông minh nhân tạo (AI)

Tranh cãi việc Google triển khai trí tuệ nhân tạo cho quân đội Google đang làm việc với một loạt quyết định của công ty liên quan đến ...
Internet của vạn vật IoT (Internet of Things) Tổng Hợp Trí thông minh nhân tạo (AI)

Top 10 quốc gia đang đứng đầu về AI và IoT Theo Automation Readiness Index, 10 quốc gia sau đây hiện đang đứng đầu với việc sẵn sàng ...
Internet của vạn vật IoT (Internet of Things) Tổng Hợp Trí thông minh nhân tạo (AI)

Trí tuệ nhân tạo làm thay đổi cuộc sống của nhiều người Việt Việc điều khiển ánh sáng, âm thanh, rèm cửa, nhiệt độ phòng… đều có thể ...
Internet của vạn vật IoT (Internet of Things) Ngôi nhà thông minh IoT (Smart Home) Trí thông minh nhân tạo (AI)

Sợ hãi trước sự phát triển của trí thông minh nhân tạo: Đây sẽ là tựa game dành cho bạn Có vẻ như trò chơi kinh dị Smart ...
Internet của vạn vật IoT (Internet of Things) Trí thông minh nhân tạo (AI)

Samsung rải tiền cho trí tuệ nhân tạo khắp toàn cầu Samsung muốn thu hẹp khoảng cách về trí tuệ nhân tạo, công nghệ với nhiều công ty ...
Internet của vạn vật IoT (Internet of Things) Sản phẩm thông minh IoT (Smart Things) Tổng Hợp

LG – ‘trợ thủ’ thông minh từ bếp ăn đến phòng khách LG TV OLED tăng khả năng giao tiếp hai chiều, “quản gia” Hub Robot quản lý ...
Internet của vạn vật IoT (Internet of Things) Trí thông minh nhân tạo (AI)

EQ sẽ là yếu tố giúp AI đang tiếp cận gần hơn với thế giới của con người Trí thông minh nhân tạo đang phát triển mạnh mẽ ...
Internet của vạn vật IoT (Internet of Things) Tổng Hợp Trí thông minh nhân tạo (AI)

Samsung muốn trang bị AI lên toàn bộ sản phẩm của mình Với sự hỗ trợ và hợp nhất qua trợ lý ảo thông minh Bixby, các thiết ...
Internet của vạn vật IoT (Internet of Things) Tổng Hợp Trí thông minh nhân tạo (AI)

Đại học FPT mở chuyên ngành mới chuyên sâu về Trí tuệ nhân tạo từ năm 2018 Việc bổ sung chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo (AI) trong ...