NVIDIA mở hội nghị chuyên đề trí tuệ nhân tạo dựa trên GPU

- in Tổng Hợp

Hội nghị có 3 nội dung hội thảo gồm AI dành cho thành phố thông minh, AI dành cho các ngành công nghiệp và AI dành cho nghiên cứu.

Trong hai ngày 23-24/10/2017, NVIDIA sẽ tổ chức hội thảo chuyên đề trí tuệ nhân tạo (AI) lần đầu tiên tại Singapore nhằm làm sáng tỏ cách thức mà một mô hình điện toán mới ứng dụng công nghệ học sâu dựa trên bộ xử lý đồ họa (GPU) có thể biến đổi thế giới. Hội thảo lần này nhắm đến các nhà khoa học dữ liệu và giới lãnh đạo ra quyết định cao cấp trong lĩnh vực (AI) ở cả hai khu vực công và tư nhân.

Trong hai ngày 23-24/10/2017, NVIDIA sẽ tổ chức hội thảo chuyên đề trí tuệ nhân tạo (AI) lần đầu tiên tại Singapore nhằm làm sáng tỏ cách thức mà một mô hình điện toán mới ứng dụng công nghệ học sâu dựa trên bộ xử lý đồ họa (GPU) có thể biến đổi thế giới. Hội thảo lần này nhắm đến các nhà khoa học dữ liệu và giới lãnh đạo ra quyết định cao cấp trong lĩnh vực (AI) ở cả hai khu vực công và tư nhân.

Trong hai ngày 23-24/10/2017, NVIDIA sẽ tổ chức hội thảo chuyên đề trí tuệ nhân tạo (AI) lần đầu tiên tại Singapore nhằm làm sáng tỏ cách thức mà một mô hình điện toán mới ứng dụng công nghệ học sâu dựa trên bộ xử lý đồ họa (GPU) có thể biến đổi thế giới. Hội thảo lần này nhắm đến các nhà khoa học dữ liệu và giới lãnh đạo ra quyết định cao cấp trong lĩnh vực (AI) ở cả hai khu vực công và tư nhân.

Nguồn pcworld.com.vn

Xếp hạng bài viết

Bạn có quan tâm tới

Tầm quan trọng dịch vụ vận hành, bảo dưỡng (O&M) đối với nhà máy điện mặt trời

Các nhà máy điện mặt trời muốn hệ