Tin Tức Mới Nhất

Tổng Hợp

Elon Musk rời OpenAI do bất đồng ý kiến với định hướng tương lai của nhóm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo Như mọi khi, cứ có cập nhật gì mới về các dự án, dự định tương ...
Uncategorized

Trí tuệ nhân tạo (AI) là sự “tư duy” của máy móc, trong đó các thiết bị sẽ bắt chước cách tư duy tự nhiên của con người để giải quyết các vấn đề. Trong cuộc cách mạng công ...
Tổng Hợp

“Cha đẻ” của trí tuệ nhân tạo lo ngại về việc Trung Quốc lạm dụng AI để giám sát người dân Nếu không có sự giám sát từ nhiều phía, trí tuệ nhân tạo (AI) có thể sẽ ...
Tổng Hợp

Mỗi tháng có ít nhất 10 giờ ngoại khóa nhằm giúp học sinh quan tâm đến các công nghệ mới trong đó có trí tuệ nhân tạo (A.I), đồng thời tác động đến đội ngũ giáo viên để ...
Trí thông minh nhân tạo (AI)

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giảm thời gian thanh toán Khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo thời gian chờ đợi khi thanh toán được giảm đáng kể, chỉ còn dưới 10 giây mỗi lượt. Ông ...