cảm biến siêu nhỏ

cảm biến siêu nhỏ

Phát triển thành công cảm biến siêu nhỏ bằng drone và côn trùng
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Washington (tiểu bang Seattle, Mỹ) vừa phát triển thành công một loại cảm biến siêu nhỏ – có thể được mang ...