phát triển mạng 5G

phát triển mạng 5G

cong-nghe-mang-5g
Internet của vạn vật IoT (Internet of Things) Trí thông minh nhân tạo (AI)
Công nghệ mạng 5G và các công nghệ IoT, AI… hứa hẹn mạng lưới kết nối thông minh nhưng cũng tạo ra thách thức không nhỏ cho cơ ...