Trí thông minh nhân tạo (AI)

Trí thông minh nhân tạo (AI)

Trí thông minh nhân tạo (AI)

Các nhà khoa học Đại học Columbia ở New York (Mỹ) tuyên bố đã chế tạo một hệ thống có thể đọc suy nghĩ của con người và ...
Trí thông minh nhân tạo (AI)

Cần chính sách cho ứng dụng trí tuệ nhân tạo Trí tuệ nhân tạo (AI) được coi là công nghệ chủ chốt của cuộc Cách mạng công nghiệp ...
Internet của vạn vật IoT (Internet of Things) Trí thông minh nhân tạo (AI)

Ngày càng nhiều doanh nghiệp ứng dụng AI Trí tuệ nhân tạo trở thành xu hướng mới khi con số doanh nghiệp khắp thế giới ứng dụng công ...
Trí thông minh nhân tạo (AI)

A.I kiểm soát chất lượng học tập của học viên qua hệ thống dữ liệu lớn, giúp các em tra cứu và theo dõi mức độ tiến bộ ...
Trí thông minh nhân tạo (AI)

Chúng ta không thực sự tạo ra “trí thông minh nhân tạo”, mà tạo ra chương trình máy tính để thực hiện những nhiệm vụ cụ thể. Theo Howtogeek, ...
Trí thông minh nhân tạo (AI)

Theo thông tin được tiết lộ, quân đội Mỹ đang chế tạo các loại robot thông minh hơn và tin rằng côn trùng có thể là chìa khóa ...
Trí thông minh nhân tạo (AI)

Trí tuệ nhân tạo đã và đang tác động lên các ngành kinh tế trên toàn thế giới, mang lại cơ hội cũng như thách thức to lớn ...
Trí thông minh nhân tạo (AI)

Nông nghiệp Việt Nam hưởng lợi gì từ trí tuệ nhân tạo và dữ liệu mở? Trí tuệ nhân tạo có thể được ứng dụng trong 4 lĩnh ...
Trí thông minh nhân tạo (AI)

5 ngộ nhận chủ yếu về Trí tuệ nhân tạo ở Việt Nam Trong quá trình làm dịch vụ Trí tuệ nhân tạo (TTNT) ở Việt Nam, được ...
Trí thông minh nhân tạo (AI)

Tương lai, trí tuệ nhân tạo sẽ ảnh hưởng đến mọi khía cạnh cuộc sống. Vì đang được nghiên cứu, phát triển nên sẽ còn nhiều tranh cãi ...