Ai

Ai

Trí thông minh nhân tạo (AI)
Việt Nam không có sự lựa chọn nào khác là phải đi nhanh hơn, bền vững hơn. Muốn vượt lên, công nghệ thông tin, khoa học, trí tuệ nhân tạo (AI) là ...

Tổng Hợp Trí thông minh nhân tạo (AI)
Việt Nam có đầy đủ nền tảng để phát triến kinh tế trí tuệ nhân tạo siêu việt Theo khảo sát của Vietnam Report,  62,5% trong tổng số doanh ...

Tổng Hợp Trí thông minh nhân tạo (AI)
Google sử dụng trí tuệ nhân tạo để dự đoán thời điểm bệnh nhân qua đời Theo Bloomberg, các nhà nghiên cứu Stanford vừa phát triển một hệ thống ...

Tổng Hợp Trí thông minh nhân tạo (AI)
Trí tuệ nhân tạo sẽ giúp ngành công nghiệp giải trí phát triển Theo ông Lee Soo Man – Chủ tịch SM Entertainment – Hãng giải trí số ...