Liên tục cập nhật thông tin từ Cách mạng công nghiệp 4.0

- in Tổng Hợp

Công nghệ Blockchain, tiền ảo, Robot với trí tuệ nhân tạo có thể thay thế công việc của kiểm toán viên.

Tất cả những tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đến hoạt động kiểm toán đều được phân tích rất cụ thể trong Hội thảo: “Cách mạng 4.0 và những vấn đề đặt ra với Kiểm toán Nhà nước” do Kiểm toán Nhà nước tổ chức sáng nay (15/11) tại Hà Nội.

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại nhiều thuận lợi nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức mới đối với hoạt động kiểm toán. Cuộc Cách mạng này đã tạo ra nền kinh tế số, chuyển hóa mọi mặt đời sống kinh tế từ tương tác đến các giao dịch và thúc đẩy sự sáng tạo. Tiêu biểu như việc giao dịch qua internet và smartphone đã làm cho tiền giấy, thẻ tín dụng trở nên thừa thãi, đồng thời thúc đẩy đồng tiền mới và phương thức lưu trữ tiền mới ra đời như Bitcoin và ví điện tử.

Điều này đặt ra yêu cầu đối với các kiểm toán viên phải thường xuyên cập nhật thông tin, tri thức để có thể phân tích, trích xuất từ big data – thế giới số, truy tìm được đường đi của dòng tiền trong khi bối cảnh cách thức giao dịch thay đổi quá nhanh. Mục tiêu thay đổi của hoạt động của Kiểm toán Nhà nước không chỉ là mắt thấy tai nghe cách mạng 4.0 mà phải là người trong cuộc của Cách mạng 4.0

Nguồn vtv.vn

Bạn có quan tâm tới

17 mục tiêu phát triển bền vững là gì, ra đời từ khi nào?

Tháng 9/2015, Chương trình Nghị sự 2030 với