Cơ hội và thách thức cho DN Việt Nam trước xu hướng công nghệ hiện đại

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 diễn ra kéo theo xu hướng công nghệ hiện đại. Đó cũng là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mở ra kỷ nguyên mới nơi vạn vật được kết nối bởi Internet. Vì thế, sự kết hợp về công nghệ giữa thế giới thực, thế giới và thế giới sinh vật cũng trở thành xu hướng mới. Những công nghệ này đều có ảnh hưởng đến các nền kinh tế, các ngành công nghiệp trên thế giới.

Trong quá trình nắm bắt xu hướng đó, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã coi đó là cơ hội để đẩy mạnh sự phát triển. Việc đầu tư vào công nghệ hiện đại giúp doanh nghiệp hướng đến mục tiêu về năng suất, thành tựu nhiều hơn.

Nhưng bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng phải đối mặt với không ít thách thức, đặc biệt là thách thức về lao động. Ở Việt Nam, chuyển dịch cơ cấu lao động trong gần 20 năm qua diễn ra rất chậm, thậm chí chậm hơn nhiều nếu so với chuyển dịch cơ cấu GDP.

Nền kinh tế Việt Nam hiện nay vẫn phụ thuộc nhiều vào các ngành thâm dụng lao động giá rẻ. Trong khi đó, với xu thế phát triển của kinh tế tri thức, nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn giỏi, có năng lực sáng tạo mới là lợi thế.

Theo VTV/CafeF

Bạn có quan tâm tới

Gần 90% tổ chức tại APAC sẽ ứng dụng IoT vào năm 2019

Theo dự báo của hãng phân tích thị