nhà thông minh công nghệ zigbee

nhà thông minh công nghệ zigbee

Internet của vạn vật IoT (Internet of Things) Ngôi nhà thông minh IoT (Smart Home)
  ZigBee là một giao thức mạng không dây được dùng để kết nối các thiết bị với nhau. Công nghệ ZigBee được xây dựng dựa trên tiêu ...