Các loại hình trí thông minh nhân tạo

- in Trí thông minh nhân tạo (AI)

Các loại hình trí thông minh nhân tạo

Với những tiến bộ trong khả năng tính toán, bao gồm học máy, mạng nơron thần kinh, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thuật toán di truyền…, trí thông minh nhân tạo (AI) đang phát triển từ những máy móc đơn giản đến khả năng tự nhận thức.

Theo khoahocphattrien.vn

Bạn có quan tâm tới

Features of Using a Virtual Data Space for Research

One of the most common uses for online